Agenda Februari

Februari 2022

01-02-2022

Gezamenlijke radenbijeenkomst businesscase Empatec | uitnodiging volgt

01-02-2022

Instuifbijeenkomsten Veiligheidsregio Fryslân inzake meerjarenbeleidsplan | uitnodiging toegevoegd

02-02-2022

Instuifbijeenkomsten Veiligheidsregio Fryslân inzake meerjarenbeleidsplan | uitnodiging toegevoegd

02-02-2022

Freonen Fossylfrij Fryslân en Circulair Friesland | Circulair Café | nieuwe uitnodiging DIGITAAL

02-02-2022

Bijeenkomst burgerparticipatie Friese IJsselmeerkust | Workum en omgeving

03-02-2022

Bijeenkomst burgerparticipatie Friese IJsselmeerkust | Lemmer en omgeving

03-02-2022

Raadsvergadering

04-02-2022

Openbare zitting centraal stembureau

10-02-2022

Fries Sociaal Planbureau | conferentie ‘De grote uitdagingen voor Fryslan’ | vooraankondiging

11-02-2022

VNG Bestuurdersdag 2021 + algemene Ledenvergadering

15-02-2022

Commissie DSO

16-02-2022

Ynwenners oan it Wurd

16-02-2022

Commissie BM

17-02-2022

Commissie BF