Geschiedenis

Lokale partijen zijn opgericht uit onvrede over de belangenbehartiging door de plaatselijke politiek. Ze zijn niet gebonden aan de ideologie van de landelijke partijen en hoeven geen verantwoording af te leggen aan een provinciaal of landelijke partijbureau. Daardoor kan er beter worden ingespeeld op wat bij burgers en bedrijven speelt.

Al bij de verkiezingen in 2011 bestond binnen de nieuwe fusiegemeente Súdwest-Fryslân de behoefte aan meer lokaal gericht bestuur. De reeds bestaande lokale partijen Gemeentebelangen en Bolswarder Belang hebben destijds geprobeerd samen de verkiezingen in te gaan. Helaas leidde deze poging schipbreuk en is Bolwarder Belang samen met “Van Onderop” verder gegaan als Totaal Lokaal Súdwest-Fryslân.

Gemeentebelangen Súdwest-Fryslân is als zelfstandige partij de verkiezingen ingegaan. Beide groepen hadden zo elk hun eigen deel van de kiezers.

In de vorige raadsperiode (2011-2014) heeft een raadslid van Gemeentebelangen zich aangesloten bij Totaal Lokaal. Dit heeft de beide partijen destijds niet dichter bij elkaar gebracht. Ook had er een gesprek tussen de toenmalige voorzitters van Gemeente Belangen en Totaal Lokaal plaats, dat niet tot succes mocht leiden. Bij de verkiezingen in 2014 zijn Gemeentebelangen en Totaal Lokaal dan ook weer als afzonderlijk partijen de verkiezingen in gegaan en beiden wisten toen elk twee zetels binnen te halen.

In de periode na 2014 hebben beide partijen vastgesteld, dat hun ideeën niet ver uit elkaar lagen en steeds vaker kon men elkaar in de gemeenteraad vinden over onderwerpen die de lokale burgers en bedrijven aangaan. Beide groeperingen hebben zich uiteindelijk gerealiseerd dat bij het samenvoegen van beide partijen de uitkomst wel eens groter zou kunnen zijn, dan “de som der delen”. Door een grotere machtsfactor in de raad te zijn, kan er meer voor onze inwoners en bedrijven gedaan worden en kan de partij een grotere betekenis in de samenleving krijgen.

Begin 2016 hebben dan ook de beide besturen opnieuw contact met elkaar gezocht en na wat aftastende besprekingen leidde dit eind 2016 tot het in het leven roepen van een vertrouwenscommissie die een fusie tussen de beide partijen moest onderzoeken en waar mogelijk voorbereiden.

Uiteindelijk leidde dit in april 2016 tot het samenvoegen van de beide fracties onder de naam Gemeente belangen Totaal Lokaal (GBTL) die met een vierkoppige fractie in de raad zat. Ook werd het vrij complexe formele fusie traject in gang gezet en op woensdag 16 augustus 2017 kon uiteindelijk de fusie akte door het bestuur ondertekend worden. Inmiddels is de gecombineerde fractie van GBTL met een van de SP fractie afgescheiden lid uitgebreid tot vijf zetels.

GBTL heeft een stevige raadsfractie met een eveneens krachtig lokaal bestuur, dat in staat is de belangen van de lokale burgers en bedrijven op een juiste manier te behartigen. Zowel de fractie als het bestuur bestaat uit mensen van verschillende en deskundige achtergrond. Daarbij opereert GBTL volkomen onafhankelijk van provinciale en landelijk partij bureaus, wat een directe band met de lokale samenleving garandeert. Korte lijnen maken snel inspelen op lokale mogelijkheden en problemen mogelijk. Kortom GBTL is klaar voor de volgende verkiezingen en ziet met vertrouwen een verdere groei tegemoet.