Geschiedenis

Lokale partijen zijn opgericht uit onvrede over de belangenbehartiging door de plaatselijke politiek. Ze zijn niet gebonden aan de ideologie van de landelijke partijen en hoeven geen verantwoording af te leggen aan een provinciaal of landelijke partijbureau. Daardoor kan er beter worden ingespeeld op wat bij burgers en bedrijven speelt.

Via de vrije kiezers van vlak na de oorlog en in de daaropvolgende jaren zeventig werd, in het dorp Heeg in een bedrijfsloods, de politieke partij ‘Progressief Wymbritseradiel’ opgericht. In die tijd vooral uit onvrede omdat vooral ondernemers meestal niet werden gehoord door het gemeentelijk bestuur dat voornamelijk uit de christelijke partijen KVP, CHU en de ARP bestond.

In de tachtiger jaren van de vorige eeuw bleef deze partij, toen GemeenteBelangen Wymbritseradiel genaamd, steeds steken op ongeveer twee zetels (van de 17). In de tachtiger jaren vond er een gemeentelijke herindeling plaats (Wymbrits nea by Snits!). Naast enige grenscorrecties werd ook de gemeente IJlst opgeheven en maakte GemeenteBelangen Wymbritseradiel én GemeenteBelangen IJlst deel uit van een grotere gemeente, nu Wymbritseradiel genaamd.

In het begin van deze eeuw waren er verhitte tegenstellingen over de bestemming van de oude Nooitgedagt fabriek én pijp te IJlst. Dat leverde onze partij maar liefst zes zetels op en werd daarmee de grootste partij van Wymbritseradiel!

Zoals bekend vond er in het jaar 2011 weer een fusie plaats en werd uit de gemeenten Wymbritseradiel, Sneek, Wûnseradiel, Bolsward en Nijefurd en later uit delen van de gemeenten Littenseradiel en Oldeboarn de huidige gemeente Súdwest-Fryslân opgericht. Omdat de partij GemeenteBelangen niet was vertegenwoordigd in de gemeenten Wonseradiel, Nijefurd, Sneek en Littenseradiel was dat ook te merken aan het behaalde aantal zetels. Slechts twee zetels (van de 37) was ons deel.

Een begrijpelijke fusie tussen twee lokale partijen GemeenteBelangen SWF en Totaal Lokaal om het verloren politieke terrein weer terug te veroveren was een logische stap. Dat leverde deze partij, nu GemeenteBelangen/ Totaal Lokaal genaamd, in eerste instantie vijf zetels op. Blijkbaar leeft de roep om een lokale boodschap in onze gemeenschap. Ondanks de magere opkomst van de laatste herindeling verkiezing is onze partij inmiddels de vijfde partij, in grote, in onze gemeente Súdwest Fryslân geworden.

GemeenteBelangen SWF heeft een stevige raadsfractie met een eveneens krachtig lokaal bestuur, dat in staat is de belangen van de lokale burgers en bedrijven op een juiste manier te behartigen. Zowel de fractie als het bestuur bestaat uit mensen van verschillende en deskundige achtergrond. Daarbij opereert onze partij volkomen onafhankelijk van provinciale en landelijk partij bureaus, wat een directe band met de lokale samenleving garandeert. Korte lijnen maken snel inspelen op lokale mogelijkheden en problemen mogelijk. Kortom GB SWF is klaar voor de volgende verkiezingen en ziet met vertrouwen een verdere groei tegemoet.