Agenda oktober

02-10-24

DSO I Informerende bijeenkomst I Gemeentelijk energiebedrijf

08-10-24

Raadsvergadering

09-10-24

Kommisje Boarger en Mienskip

10-10-24

Kommisje Bestjoer en Finânsjes

11-10-24

Stichting Asser Regenboog Alliantie I Regenboogsymposium – vooraankondiging

21-10-24

Vereniging van Friese Gemeenten I Friese Bestuurdersdag 2024 I Save the Date

24-10-24

Raadsvergadering