Agenda november

14-11-23

Werkgroep Bereikbare Binnenstad Sneek | Bedreigingen voor de binnenstad

15-11-23

BM | Opiniërende bijeenkomst | IHP

VNG | Digitale bijeenkomst strategie nieuw kabinet in aanloop naar Najaars ALV 1 december 2023

Rotary Bolsward | Openbare bijeenkomst met als spreker Caspar van den Berg

16-11-23

De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) | Programma De Nieuwe Afsluitdijk. Aanmelden kan nog

17-11-23

VNG | Digitale bijeenkomst strategie nieuw kabinet in aanloop naar Najaars ALV 1 december 2023

23-11-23

Raadsvergadering

28-11-23

VFG | Buitengewone Algemene Ledenvergadering (vooraankondiging)

Ondernemersevent Súdwest-Fryslân | Save the date

29-11-23

BM | Informerende bijeenkomst | Cultuurbeleid (en eventueel sportbeleid)

30-11-23

Raad | Informerende bijeenkomst | Antonius Ziekenhuis Sneek

Friese Energietafel | Kennisavond Friese Energietransitie voor volksvertegenwoordigers