Onze mensen

De raadsleden

1. Peter Walinga

De agrarische sector staat voor grote uitdagingen om te zorgen dat de landbouw toekomstbestendig is voor de boeren én de natuur.
Er mag van GBTL veel geld worden uitgetrokken voor de omschakeling naar kringlooplandbouw.
Daarbij wordt de positie van boeren versterkt en worden nieuwe verdienmodellen gestimuleerd.

De stikstofcrisis dient de komende jaren verder te worden aangepakt, waarbij centrale uitgangspunten moeten zijn: de natuur wordt hersteld en dierwelzijn wordt verbeterd.
Ook inpassing van de nieuwe omgevingswet is een aandachtspunt voor GBTL de komende jaren.
En dit alles met de wensen en beleid dat wij in ons partijprogramma hebben vastgelegd.

2. Carla van der Hoek

Mijn naam is Carla van der Hoek en al weer enige jaren woonachtig te Sneek.

Ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. Dat iedereen gezond opgroeit, leeft en oud mag worden. Dat iedereen de beschikking heeft over gezond lokaal geproduceerd voedsel. En dat we ons gaan inzetten om dit mogelijk te maken voor iedereen die dat wil.

En als derde maar niet minder belangrijk vind ik dat de huizenmarkt totaal uit de hand loopt, met torenhoge prijzen zowel voor koop als voor huur. Er moet ander beleid komen om iedereen betaalbaar te kunnen huisvesten En daar wil ik me keihard voor gaan inzetten.

3. Sjoerd Hettinga

Ik ben Sjoerd Hettinga en ik heb een sigarenwinkel in Sneek. Ik heb veel te maken met regelgeving van de lokale- en landelijke overheid. In de raad van SWF zitten weinig- tot geen ondernemers.

Ondernemers missen een aanspreekpunt voor de problemen waar ze tegen aan lopen. Ik wil er zijn voor alle burgers en alle ondernemers (ook boeren zijn ondernemers!) in geheel SWF, dus ook in de kleinere gemeenschappen.
Initiatieven en festiviteiten moeten, ook buiten het hoogseizoen, georganiseerd kunnen worden, om onze schitterende gemeente op de kaart te houden.

Daarom moet voor mij het belangrijke ondernemersfonds gekoesterd worden!

 

De ondersteunende leden

4. B.A. Walsma

Politiek!
Veel inwoners, óók in onze gemeente haken af door het recente geklungel en gehannes op Nationaal niveau. Een niveau wat helaas niet meer beperkt blijft tot Den Haag en omstreken. De gebieden buiten de Randstad komen op het tweede plan met Groningen als een heel schrijnend voorbeeld.
Dan is het mooi dat je in je eigen gemeente een goed alternatief hebt in de vorm van een partij die staat voor realistische politiek! Lokale politiek! Wat onze inwoners direct treft! Wij hebben geen verplichtingen af te leggen naar het rijk en onze provincie. Het moet daarom heel duidelijk zijn… Een stem op ons is een stem op jezelf! Stem Lokaal!

5. Pommeline Prey

Mijn naam is Pommeline Preij en woonachtig te Heeg. Ik zet mij in voor de starters op de woningmarkt en ik wil mij ook bezighouden met onze omgeving en duurzaamheid.

Voor ons starters moet er een beleid komen voor wat betreft woningbezitters en woningbouw in Súdwest. In de kernen hebben wij met het nationale woningprobleem te maken. Maar ook met bijkomende factoren die het probleem alleen maar verergeren! Als voorbeeld de tweedehuisbezitters en het aantal recreatiewoningen dat maar blijft toenemen.
Er moet beleid komen, voordat onze inwoners helemaal niet meer aan een woning kunnen komen. Permanent heeft prio!

 

6. Pytrik Amsterdam

Als ondernemer kan ik slecht tegen te veel overheidsbemoeienis. Een ondernemer moet zoveel mogelijk vrijheid krijgen om zijn bedrijf te ontwikkelen met een lokale ondersteunende overheid. Dát was voor mij de reden om lid te worden van GBTL en me verkiesbaar te stellen.

Ook moeten wij letten op de algemene betutteling. Deze Haags gewoonte moet niet teveel deel gaat uitmaken van onze gemeenschaps- en bestuurscultuur.
En daarom: Stem Lokaal!

 

7. Helga Kooystra

Mijn naam is Helga Kooystra. Mijn focus ligt op wonen, zorg en onderwijs.

Het woningprobleem vraagt om (meer) beleid. De oorzaken van de krapte op de woningmarkt vragen om een heldere verkenning en het maken van beleid hierop! Het is twee voor twaalf om dit tij te keren. Het stoppen van tweede woningbezit, het invoeren van een zelfbewoningsplicht, maar ook het beschermen van huurders zijn hierin onmisbaar. Het gebrek aan ruimte vraagt om creativiteit zoals bijvoorbeeld het inperken van recreatieve bouw.

Alternatieve woonvormen zoals Tiny-houses of mantelzorgwoningen kunnen bijdragen aan de oplossing hiervan.

 

8. Piet Oppedijk

Gemeentelijke financiën kun je ook vertalen als “Yn de mienskip ynfesteare”

Voor de inkomsten moet onze gemeente alert inspelen op wat onze provincie, Den Haag maar ook Brussel aan subsidies en andere extra`s heeft te bieden.
Heel goed kijken naar wat perse moet en wat verantwoord lager scoort om de programmabegroting sluitend te krijgen. Een gezond weerstandsniveau van de algemene reserve is daarbij van cruciaal belang.

Onze gemeente moet zijn standaard taken financieel goed op orde hebben en er voor waken niet onnodig geld te verspelen aan projecten waarvan het nut verwaarloosbaar klein is. Dát geld kan beter voor nuttiger doeleinden ingezet worden

9. Martijn Stobbe

Ik ben Martijn Stobbe, 20 jaar oud en woonachtig in IJlst. De jongeren zijn de toekomst van onze mooie gemeente. Het zou daarom een goede zaak zijn als de gemeente meer gehoor geeft aan de stem van de jongeren, aangezien dit nu totaal niet aan de orde is.

De huidige ontwikkeling op de huizenmarkt moet worden aangepakt, starters hebben geen/amper kans een huis te vinden in hun huidige woonplaats/geboorteplaats. Ook moet de veiligheid voor iedere burger in onze gemeente worden gerealiseerd. Dit met de hulp van de wijkagenten, die meer zichtbaar moeten worden opgesteld.