Onze mensen

Carla van der Hoek

Raadslid

Woonplaats: Sneek
Werk: Thuiszorg Zuidwest-Friesland en PGB begeleiding
Hobby’s: Watersport, wandelen met onze honden, lezen.

Waarom gemeentepolitiek?
De Politiek moet luisteren naar mensen. Als inwoners meepraten en hun mening geven, moet de gemeente deze input serieus nemen. Mensen hebben het recht invloed te hebben op besluiten die hun aangaan.

Bertus Walsma

Raadslid, Fractievoorzitter

Woonplaats: Folsgare
Werk: Politieambtenaar (financieel recherchekundige)
Nevenfunctie: Voorzitter tennisvereniging
Hobby’s: tennis , wandelen , geschiedenis , racefietsen en lezen

Waarom gemeentepolitiek?
Er gebeurt veel om je heen en de wereld is voortdurend in beweging. Om daar enige invloed op uit te oefenen was mijn drive om in de gemeentepolitiek te gaan. Alle maatschappelijk problemen oplossen is misschien te hoog gegrepen, maar ik probeer wel met de andere raadsleden tot een aanvaardbaar compromis te komen. Dat u, als inwoner, daarin wordt meegenomen is uiteraard vanzelfsprekend! Rechtvaardigheid is een hoog goed!

John van de Velden

Voorzitter bestuur

Woonplaats: Heeg
Nevenfunctie: Voorzitter Plaatselijk Belang Heeg, vrijwilliger diverse evenementen en sportverzorging vv Heeg
Hobby’s: Watersport, klussen en fitness

Waarom gemeentepolitiek?
De inwoners van onze gemeente moeten centraal staan. Daarvoor wil ik mij hard maken. Luisteren en mij laten informeren en samen zoeken naar mogelijkheden, dat vind ik belangrijk. Beleid ontwikkel je samen en niet van achter een bureau.

Peter Walinga

Commissie lid

Penningmeester

Pommeline Preij

Secretaris

Woonplaats: Heeg
Beroep:  student
Hobby’s: Hardlopen en dansen,

Waarom gemeentepolitiek?
Een schoon milieu is belangrijk voor onze leefomgeving. Daarom is het van groot belang om hier bewust mee om te gaan. Ik pleit voor goed onderhoud van onze leefomgeving en meer controle erop .

Boeren zouden meer in de gelegenheid gesteld moeten worden om biologisch te worden. Voor de inwoners van SWF zou het biologisch consumeren aantrekkelijker gemaakt moeten worden. Dat is beter voor mens en dier.

Jan Rijpma

Woonplaats: Bolsward
Beroep: Inspecteur Auditor Food (NVWA)
Hobby’s : bestuur buurtvereniging, kaatsvereniging en sportvissen.

Waarom gemeentepolitiek?
Ben politiek actief omdat de invloed bij het begin van besluitvorming effectiever is dan achteraf actie voeren.