PRIVCACYBELEID VAN Gemeente Belangen Totaal Lokaal

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Gemeente Belangen Totaal Lokaal (hierna: “GBTL” ) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere betrokkenen.

Indien je lid wordt of bent van GBTL, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan GBTL verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
GBTL, Ylostinslaan 66 8651 AV IJLST, tel. nr. 06 13038330, KvK 69421315.
De functionaris leden/donateur beheer is bereikbaar via secretaris@gb-tl.nl

2. Welke gegevens verwerkt GBTL en voor welk doel
2.1       In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie. Zoals                       bijvoorbeeld bij verkiezingen.

2.2       GBTL verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a)         je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het     lidmaatschap, en de eventuele opzegging daarvan, donaties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b)         je naam, adresgegevens, e-mail en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van         uitnodigingen en informatie over activiteiten van GBTL;
c)         je naam, e-mail, telefoonnummer en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3

E-mail berichtgeving (opt-out):

GBTL gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail (nieuws)brief met informatie over  activiteiten, vergaderingen en andere interessante informatie van GBTL te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk. Stuur hiervoor een e-mail naar secretaris@gb-tl.nl  met de mededeling dat je deze(nieuws)brief niet meer wenst te ontvangen.

 

  1. Bewaartermijnen

GBTL verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

  1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft GBTL passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens kan GBTL gebruik maken van diensten van derden,  de zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

 

 

  1. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

5.1     Via de ledenadministratie van GBTL kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. GBTL zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop GBTL je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie secretaris@gb-tl.nl

 

  1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.