Agenda Juni

04-06-24

Kommisje Doarp, Stêd en Omkriten

05-06-24

Kommisje Boarger en Mienskip

06-06-24

Kommisje Bestjoer en Finânsjes

10-06-24

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden I Leergang Modern Gezag voor Raadsleden

Verkeerscommissie Offingawier I Informatiebijeenkomst verkeerssituatie Offingawier I Save the Date

12-06-24

BM | Informerende bijeenkomst | Jeugdhulp (verplaatst van 26-06 naar 12-06)

13-06-24

Friese Voedsel Beweging I Startconferentie Fieldlab ‘Duurzame Korte Keten voor de Greidhoeke’

16-06-24

Friese Voedsel Beweging I Startconferentie Fieldlab ‘Duurzame Korte Keten voor de Greidhoeke’

20-06-24

Raadsvergadering

24-06-24

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden I Leergang Modern Gezag voor Raadsleden

25-06-24

SVDC | Seminar ‘Meer grip op crisis’

26-04-24

DSO | Informerende bijeenkomst | Ruimtelijke strategie Sneek