Agenda Juni

20-06-23

Werkcongres Súdwest-Fryslân

VRF | Interactieve bijeenkomsten samen toekomst verkennen (4 sessies) – ‘s middags

VRF | Interactieve bijeenkomsten samen toekomst verkennen (4 sessies) – ‘s avonds

21-06-23

Fossylfrij Fryslân | Inspiratiebijeenkomst: Energieneutraal maken van eigen woning – deel 2

22-06-23

Ondernemersvereniging Workum | Haringparty

Gast van de Raad

Raadsvergadering

23-06-23

Freonen fan Fossylfrij Fryslân en Us Koöperaasje | zomerbijeenkomst

27-06-23

Ondernemersbijeenkomst | Export

28-06-23

BM|BF | Informerende bijeenkomst | HCW De Tiid |

29-06-23

BF | Opiniërende bijeenkomst Visietraject gastvrijheidseconomie

30-06-23

Klassenbezoek ProDeMos

Cultuurdebat Súdwest-Fryslân | Save the date