Agenda April

15-04-24

Súdwest Werkt I Bijeenkomst Súdwest Werkt

16-04-24

Circulair Friesland I CIRCO Track

Doarpsbelang Skearnegoutum-Loaiingea I Jaarvergadering

Tertium | warmtetransitie webinar

17-04-24

Vereniging van Dorpsbelangen Oosthem Nijezijl e.o. | Jaarvergadering

18-04-24

Raadsvergadering

Vereniging Mediators Overheid I Jaarcongres Burger en Overheid: Bouwen aan Vertrouwen

Doarpsbelang Sibrandabuorren I Jaarvergadering

19-04-24

W. Geluk, gastconservator I Opening expositie over de excellente verhalen over zes ‘zeehelden uit de provincie’ en de onderscheiden schepen

Dorpsbelang Exmorra I Algemene ledenvergadering

22-04-24

Vereniging van Friese Gemeenten | Algemene Ledenvergadering

23-04-24

Circulair Friesland I CIRCO Track

FMF I Symposium kleinschalige monomestvergisting

Plaatselijk Belang Makkum I Algemene Ledenvergadering

24-04-24

Besloten raadsvergadering, aansluitend openbare raadsvergadering

Freonen fan Fossylfrij Fryslân | Uitnodiging ‘energieoplossingen in Friese wijken’

25-04-24

BF | Opiniërende bijeenkomst strategische vastgoedaankoop opvang vluchtelingen