Agenda April

02-04-24

Kommisje Doarp, Stêd en Omkriten

03-04-24

Kommisje Boarger en Mienskip

04-04-24

Kommisje Bestjoer en Finânsjes

10-04-24

Raad | Informerende bijeenkomst | Impact-analyse sluiting ziekenhuizen

16-04-24

Doarpsbelang Skearnegoutum-Loaiingea I Jaarvergadering

18-04-24

Raadsvergadering

Vereniging Mediators Overheid I Jaarcongres Burger en Overheid: Bouwen aan Vertrouwen

Doarpsbelang Sibrandabuorren I Jaarvergadering

22-04-24

Vereniging van Friese Gemeenten | Algemene Ledenvergadering

24-04-24

Besloten raadsvergadering, aansluitend openbare raadsvergadering

25-04-24

BF | Informerende bijeenkomst (werkbezoek) | Kennismaking brandweer