Agenda juli

03-07-23

Raadsbrede commissievergadering (Koersnota)

Klassenbezoek ProDeMos

Poiesz Supermarkten | Informatiebijeenkomst verplaatsing Poiesz supermarkt Koudum (LET OP: aanmelden via jposthuma@poiesz-supermarkten.nl)

04-07-23

Informatiebijeenkomst Regio Deal (LET OP: z.s.m. aanmelden via zuidwest@fryslân.frl)

Kommisje Doarp, Stêd en Omkriten

05-07-23

Ynwenners oan it wurd

Kommisje Boarger en Mienskip

Zomerborrel ondernemers

Fries Scheepvaart Museum | Opening ‘Water, wind en wolken’

06-07-23

Kommisje Bestjoer en Finânsjes

10-07-23

Gezamenlijke bijeenkomst 4 raden | zienswijze GR Fryslan-West

BF | Informerende bijeenkomst | Ondernemersfonds |

12-07-23

BF | Opiniërende bijeenkomst Integraal veiligheidsplan (IVP)

13-07-23

RAAD | Informerende bijeenkomst | Rekenkamer | onderzoek Jeugdhulp

18-07-23

EuropaPact Fryslân | Informerende bijeenkomst

20-07-23

Buffet voorafgaand aan raadsvergadering

Raadsvergadering