Agenda juli

02-07-24

Kommisje Doarp, Stêd en Omkriten

03-07-24

Kommisje Boarger en Mienskip

04-07-24

Kommisje Bestjoer en Finânsjes

09-07-24

hûs en hiem I Fietstocht door de gemeente Súdwest-Fryslân

10-07-24

BF | Opiniërende bijeenkomst | Ontwikkelen scenario’s gemeentefinanciën

12-07-24

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden I Leergang Modern Gezag voor Raadsleden

16-07-24

Raadsvergadering (extra)

18-07-24

Raadsvergadering