Agenda september

10-09-24

Kommisje Doarp, Stêd en Omkriten

11-09-24

Kommisje Boarger en Mienskip

12-09-24

Deltaplan voor Noordelijk Nederland I Deltaplan Congres 2024 I Save the Date

Kommisje Bestjoer en Finânsjes

13-09-24

Raadsexcursie

16-09-23

Stichting Wijkbelangen Hemdijk | Natuureducatie dag

18-09-23

Kommisje Doarp, Stêd en Omkriten I behandeling bestemmingsplannen buitengebied I en II

Inspiratiebijeenkomst koploperproject

19-09-23

Bijeenkomst Súdwest Werkt

20-09-23

Roadtour Brede Aanpak Dakloosheid

DSO | Opiniërende bijeenkomst Omgevingswet

21-09-23

Regiobijeenkomst Begrotingswijziging 2024 FUMO

Marktdag Circulair Inkopen

26-09-23

Ondernemersavond brandpreventie

Symposium 10 jaar noordelijke omgevingsdiensten

Raadsvergadering

27-09-23

Regiobijeenkomst Begrotingswijziging 2024 FUMO

Roadtour Brede Aanpak Dakloosheid

28-09-23

Planbureau Fryslân | Conferentie ‘Inclusieve samenleving’

Gast van de Raad

Raadsvergadering

Bijeenkomst voortgang De Lelylijn