Agenda Januari

Januari 2022

11-01-2022

Veiligheidsregio Fryslân | informerend Webinar

12-01-2022

Presentatie rapport Rekenkamer | inhuur van derden | uitnodiging toegevoegd

12-01-2022

Digitaal technisch vragenuurtje rapport ‘Raadsenquête Empatec’ | uitnodiging toegevoegd

13-01-2022

Digitale toelichting door een externe expert over de Businesscase werkleerbedrijf Empatec voor de gezamenlijke raden | uitnodiging toegevoegd

13-01-2022

VNG algemene ledenvergadering | agenda – stukken – vergaderlink

13-01-2022

Sociaal Domein Fryslân | informatiebijeenkomsten gemeenteraden regiovisie Jeugdhulp

18-01-2022

Sociaal Domein Fryslân | informatiebijeenkomsten gemeenteraden regiovisie Jeugdhulp

18-01-2022

Commissie DSO

19-01-2022

Ynwenners oan it Wurd

19-01-2022

Commissie BM

20-01-2022

Commissie BF

20-01-2022

Doarpsbelang Blauhús | inspreekavond ‘Jeugd wil wonen in Blauwhuis’ | save the date

25-01-2022

Bijeenkomst burgerparticipatie Friese IJsselmeerkust | Stavoren en omgeving

27-01-2022

Instuifbijeenkomsten Veiligheidsregio Fryslân inzake meerjarenbeleidsplan | uitnodiging toegevoegd

27-01-2022

Bijeenkomst burgerparticipatie Friese IJsselmeerkust | Makkum en omgeving