Agenda Maart

04-03-24

Companen I Informatiebijeenkomst over de urgentieverordening voor gemeenteraden in Fryslân

05-03-24

RSG Magister Alvinus I 26e Magister Alvinus lezing

06-03-24

DSO | Opiniërende bijeenkomst | Gemeentelijk mobiliteitsprogramma

Dorpsbelang Tirns I Jaarlijkse ledenvergadering

10-03-24

Sint Antonius van Paduaparochie I Eucharistieviering 10-jarig bestaan

12-03-24

Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân I Slotbijeenkomst Cursus Ambassadeur Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân 2024

13-03-24

FUMO | Regionale informatiebijeenkomst (Damwoude)

Companen I Informatiebijeenkomst over de urgentieverordening voor gemeenteraden in Fryslân

14-03-24

Raadsvergadering

18-03-24

Friese Energietafel I Bijeenkomst Friese Energietransitie

20-03-24

Eigen-Kracht I Webinar ‘Netwerken maken de zorg toekomstbestendig’

BF | Opiniërende bijeenkomst | Beheerplan begraafplaatsen

21-03-24

Plaatselijk Belang Workum I Jaarvergadering – save the date

Lelylijn I Informerende bijeenkomst

FUMO | Regionale informatiebijeenkomst (Franeker)

22-03-24

Eigen-Kracht I Webinar ‘Netwerken maken de zorg toekomstbestendig’

Dorpsbelang Hemelum I Algemene ledenvergadering

26-03-24

FUMO | Regionale informatiebijeenkomst (Beetsterzwaag)

Friese Energietafel I Webinar Friese Energietransitie

27-03-24

BF | Informerende bijeenkomst | Europa

28-03-24

Moventem en EMMA I Symposium Burgerberaden