Agenda Mei

02-05-24

Vereniging Behoud en Verbetering Chaletvelden De Holle Poarte I uitnodiging F-veld camping De Holle Poarte

04-05-24

4 mei herdenking 2024 – vooraankondiging

06-05-24

BF | Informerende bijeenkomst | Organisatieontwikkeling

Kommisje Bestjoer en Finânsjes

07-05-24

Kommisje Doarp, Stêd en Omkriten

08-05-24

Kommisje Boarger en Mienskip

15-05-24

DSO | Opiniërende bijeenkomst | Ús PLG

BM | Informerende bijeenkomst | Actualisatie onderwijsachterstandenbeleid

18-05-24

Stichting Veenendaal-Veenendaal I Het NK wielrennen voor raadsleden

23-05-24

Raadsvergadering

27-05-24

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden I Leergang Modern Gezag voor Raadsleden

29-05-24

Raad I Informatieavond P&C-cyclus I Jaarstukken 2023