Haalbaarheidsonderzoek aardwarmte te Bolsward

Afvaldumping Griene Dyk
10-03-2023
BLINDE SWF MOET STEM PRIJSGEVEN
10-03-2023
Toon alles

Uit een persbericht van onze gemeente in de maand december 2021 is duidelijk geworden dat onze gemeente SWF een bedrag van € 171.320,- beschikbaar heeft gesteld voor een haalbaarheidsonderzoek aardwarmte te Bolsward. Dit onderzoek wat gezamenlijk met de Stichting Ontwikkeling Geothermie Friesland (Stogef) en Energiewerkplaats Fryslân wordt uitgevoerd heeft als doel om te onderzoeken of er daadwerkelijk tot uitvoering kan worden overgegaan met aardwarmte om Bolsward te verwarmen.

Het onderzoek wat zal bestaan uit een technische analyse, een bewonersonderzoek, de economische haalbaarheid en een verkenning van samenwerkingsvormen eigenaarschap zou in het najaar 2022 afgerond zijn.

Omdat het najaar 2022 al ruim was verstreken heeft GBTL verschillende schriftelijke vragen over dit onderwerp gesteld. Uit de antwoorden blijkt dat het onderzoek pas in het voorjaar is afgerond en dat de raad pas kort voor de zomervakantie over de resultaten zal worden ingelicht. Op de vraag wat nu de oorzaak van die vertraging was werd kort geantwoord dat men daar later op terug zou komen. Daar nam onze partij echter geen genoegen mee omdat het college sowieso een informatieplicht heeft naar alle politieke partijen van de raad en daar, om onduidelijke redenen, geen invulling aan heeft gegeven.

Als reden van de vertraging werd genoemd dat het een belangrijke pilot is en dat onze gemeente dit in één keer goed wil doen. Meer tijd uittrekken voor een goede voorbereiding vooraf dus.
Maar het doel van dit onderzoek is erop gericht of er daadwerkelijk tot uitvoering kan worden overgegaan met als deelvraag een verkenning van samenwerkingsvormen. Dat minister Jetten de voorkeur heeft dat warmtenetten in publiekelijke (lees; in dit geval ‘Gemeentelijke’) handen komt is wel uit te leggen. Deelnemende bedrijven zien dat echter anders en eisen ook een belang of…haken af. GBTL verondersteld dat de vertraging hier wel eens debet aan zou kunnen zijn ongeacht of het project wel of niet uitgevoerd kan worden.

Ten slotte zou er een bewonersonderzoek uitgevoerd worden volgens het eerder aangehaalde persbericht. Dat blijkt waarschijnlijk een zoethoudertje te zijn geweest want dit onderzoek is beperkt gebleven ‘tot meerdere gesprekken met belanghebbenden om uitgangspunten op te halen en randvoorwaarden te verkennen’.
Wie die belanghebbenden dan mogen zijn werd helaas niet op geantwoord

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *